Internetowy portal monitoringu Shinemonitor

Profile systemu PV

Shinemonitor - profile systemu PV

Fragment portalu ilustrujący zbiorcze dane o produkcji energii oraz redukcji czynników szkodliwych dla środowiska.

Przegląd produkcji energii

Moc w czasie rzeczywistym

Podstrona ilustrująca w trybie graficznym dobową produkcję energii dla całej instalacji fotowoltaicznej.

Shinemonitor - Moc w czasie rzeczywistym
Shinemonitor - ilość wytworzonej energii (miesiąc))

Ilość wytworzonej energii (miesiąc)

Podstrona ilustrująca w trybie graficznym miesięczną produkcję energii dla całej instalacji fotowoltaicznej.

Ilość wytworzonej energii (rok)

Podstrona ilustrująca w trybie graficznym miesięczne produkcje energii dla całej instalacji fotowoltaicznej w wybranym roku.

Shinemonitor - ilość wytworzonej energii (rok)
Shinemonitor - roczna ilość wytworzonej energii

Roczna ilość wytwarzanej energii

Podstrona ilustrująca w trybie graficznym roczne produkcje energii dla całej instalacji fotowoltaicznej z ostatnich lat.

Przegląd produkcji energii

Moc w czasie rzeczywistym

Podstrona ilustrująca w trybie graficznym dobową produkcję energii dla całej instalacji fotowoltaicznej.

Shinemonitor - Moc w czasie rzeczywistym

Ilość wytworzonej energii (miesiąc)

Podstrona ilustrująca w trybie graficznym miesięczną produkcję energii dla całej instalacji fotowoltaicznej.

Shinemonitor - ilość wytworzonej energii (miesiąc))

Ilość wytworzonej energii (rok)

Podstrona ilustrująca w trybie graficznym miesięczne produkcje energii dla całej instalacji fotowoltaicznej w wybranym roku.

Shinemonitor - ilość wytworzonej energii (rok)

Roczna ilość wytwarzanej energii

Podstrona ilustrująca w trybie graficznym roczne produkcje energii dla całej instalacji fotowoltaicznej z ostatnich lat.

Shinemonitor - roczna ilość wytworzonej energii

Zarządzanie sprzętem

Podstawowe parametry

Shinemonitor - Podstawowe parametry sprzętu

Zestaw podstawowych parametrów kolektora danych Wi-Fi przekazującego informacje z instalacji PV do portalu Shinemonitor.

Moc paneli PV

Shinemonitor - moc paneli PV

Graficzna prezentacja mocy, napięcia, prądu z poszczególnych modułów fotowoltaicznych w ujęciu dobowym.

Lista
urządzeń

Shinemonitor - lista urządzeń

Lista zainstalowanych mikroinwerterów z możliwością ich konfiguracji oraz zarządzania.

Moc w czasie rzeczywistym wybranego mikroinwertera

Shinemonitor - Moc w czasie rzeczywistym wybranego mikroinwertera

Graficzna prezentacja mocy z wybranego mikroinwertera obrazowana w ujęciu dobowym.

Ilość wytworzonej energii (miesiąc) przez wybrany mikroinwerter

Shinemonitor - ilość wytworzonej energii (miesiąc) przez wybrany mikroinwerter

Graficzna prezentacja mocy z wybranego mikroinwertera obrazowana w ujęciu miesięcznym.

Ilość wytworzonej energii (rok) przez wybrany mikroinwerter

Shinemonitor - ilość wytworzonej energii (rok) przez wybrany mikroinwerter

Graficzna prezentacja mocy z wybranego mikroinwertera obrazowana w układzie jednego roku z rozbiciem na poszczególne miesiące.

Roczna ilość wytwarzanej energii przez wybrany mikroinwertera

Shinemonitor - roczna ilość wytwarzanej energii dla wybranego mikroinwertera

Graficzna prezentacja mocy z wybranego mikroinwertera obrazowana w ujęciu rocznym z ostatnich lat.

Dane szczegółowe wybranego mikroinwertera

Shinemonitor - dane szczegółowe wybranego mikroinwertera

Zestaw wszystkich danych szczegółowych przesyłanych przez poszczególne mikroinwertery. Na zestaw danych składają się elementy takie jak: moc, napięcie, prąd, częstotliwość, nastawy graniczne, wersje oprogramowania, ilość MPPT, moc maksymalna, itp.

Zdarzenia alarmowe

Zdarzenia wymagające uwagi użytkownika

Fragment portalu odpowiedzialny za prezentację alarmów zgłoszonych przez poszczególne urządzenia monitorujące.

Shinemonitor - zdarzenia alarmowe

Informacje o systemie PV

Shinemonitor - informacje o systemie PV

Podstawowe informacje o systemie PV

Fragment portalu prezentujący bazowe dane instalacji PV z możliwością dodania jej zdjęcia.

Informacje o systemie PV

Podstawowe informacje o systemie PV

Fragment portalu prezentujący bazowe dane instalacji PV z możliwością dodania jej zdjęcia.

Shinemonitor - informacje o systemie PV

Analiza systemu PV

Strona analiz

Podstrona portalu poświęcona dodatkowym możliwym do wykonania analizom porównawczym poszczególnych danych spływających do portalu Shinemonitor z zainstalowanych urządzeń monitorujących.

Shinemonitor - analiza systemu PV

Przegląd systemów PV

Lista i lokalizacje systemów PV

Shinemonitor - Lista i lokalizacje systemów PV

Zbiorcza lista wszystkich instalacji fotowoltaicznych będących w posiadaniu jednego użytkownika.

Przegląd wytwarzania energii

Shinemonitor - Przegląd wytwarzania energii

Zbiorcza produkcja energii wszystkich instalacji PV będących w posiadaniu jednego użytkownika.