Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług informacyjnych oraz gwarancyjnych i pogwarancyjnych za pośrednictwem strony internetowej pod domeną: www.deye.pl. Jest to dokument wymagany w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
Administratorem witryny jest:

SMARTX Sp. z o.o.
Adres: ul. Falista 2, 41-906 Bytom

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679187.
Spółka jest płatnikiem VAT i ma nadany numer: NIP: PL6263025957
Numer rachunku bankowego do płatności IBAN: PL 14 1050 1230 1000 0090 8052 6503 (PLN).
Przy płatnościach z zagranicy: SWIFT / BIC: INGBPLPW

1. Postanowienia ogólne

Poniższe zasady i warunki opisują zasady korzystania ze strony internetowej www.deye.pl i wszystkie zawarte w niej informacje. Ilekroć pojawia się słowo „Strona internetowa”, należy je rozumieć jako główną stronę internetową www.deye.pl, jak również wszystkie podstrony, poddomeny, kategorie i pliki, które zawiera. Ilekroć pojawia się słowo „Użytkownik”, oznacza osobę, która jest połączona i przegląda Witrynę. Dostęp do witryny internetowej podlega następującym warunkom i ograniczeniom: przeglądając zawartość Strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki i postanowienia w pełnym zakresie, bez żadnych oczekiwań.

2. Treść Strony internetowej

Wszędzie tam, gdzie pojawia się słowo „Treść”, oznacza ono wszystkie informacje zawarte i widoczne w Witrynie i obejmuje: opisy, zdjęcia, filmy wideo, podręczniki itp. Treść witryny może być przeglądana, pobierana i wykorzystywana wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego, chyba że Użytkownik uzyskał zgodę administratora na wykorzystanie treści do użytku komercyjnego.

Administrator strony dokłada wszelkich starań, aby prezentowane produkty, ich opisy i podręczniki były wiarygodne. Administrator nie gwarantuje jednak, że Treść jest wolna od błędów, pomyłek i niedokładności i nie może ponosić odpowiedzialności za takie błędy i nieścisłości.

Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu lub straty poniesione przez Użytkowników w wyniku korzystania z Treści witryny. Ryzyko leży po stronie użytkownika. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub zastąpienia dowolnej treści w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Wszelkie osoby widoczne na zdjęciach lub filmach zamieszczonych w Witrynie, są modelami i nie są powiązane ani odpowiedzialne za Treść i / lub Produkty. W szczególności nie używają ani nie polecają żadnego z Produktów, a ich prywatne poglądy / opinie mogą różnić się od tych przedstawionych w Witrynie.

3. Prawa autorskie

Zawartość strony, informacje, produkty, zdjęcia, wideo, audio, instrukcje itp. są własnością Administratora i dlatego nie mogą być przekazywane, zmieniane, kopiowane lub pobierane do użytku publicznego lub komercyjnego bez pisemnej zgody Administratora.

Niektóre Treści należą do stron trzecich i jako takie są chronione prawem autorskim. Treści takie są wykorzystywane przy pełnym zezwoleniu właściwych Właścicieli, ale ich wykorzystanie jest ograniczone wyłącznie Witryny i nie wolno ich powielać, przekazywać, zmieniać, kopiować ani pobierać w celu jakiegokolwiek ich użycia bez pisemnej zgody Właściciela.

Łączenie jakiejkolwiek części Witryny lub wdrażanie jakiejkolwiek części jej kodu na innej stronie internetowej i prezentowanie jej jako całości jest zabronione i narusza prawa autorskie Administratora.

4. Linki do innych stron internetowych

Administrator witryny dokłada wszelkich starań, aby sprawdzać i monitorować zawartość powiązanych stron internetowych z Witryną, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje, zdjęcia i filmy wideo widoczne na tych stronach internetowych. Fakt, że jakakolwiek inna strona internetowa jest połączona z Witryną nie oznacza, że administrator zaleca korzystanie z takiej strony lub jej zawartości. Użytkownicy decydujący się na przeglądanie i korzystanie ze stron internetowych osób trzecich robią to na własne ryzyko i powinni przeczytać i zrozumieć ich regulaminy.

5. Poufność

Administrator zapewnia, że wszelkie dane Użytkownika przekazane przez Użytkownika podczas przeglądania Witryny będą wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia obsługi klienta i dostarczenia informacji wymaganych przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Dane użytkownika są przechowywane tylko przez administratora i nie będą przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim. Jeśli sytuacja wymaga przesłania prośby i danych użytkownika do strony trzecich, na przykład dealera lub dystrybutora, Administrator poinformuje o tym użytkownika i najpierw uzyska jego zgodę.

6. Pliki cookies

Pliki cookie to małe pliki danych przechowywane na komputerze użytkownika. Poprawiają korzystanie z Witryny, zapamiętując np. ustawienia. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, a nie programami komputerowymi, są przechowywane na twardym dysku komputera, ale nie są w stanie uzyskać dostępu do żadnych poufnych danych Użytkownika. Witryna może przechowywać pliki cookie na komputerze Użytkownika zgodnie z powszechnie używanymi regułami online.

7. Aspekty techniczne

Administrator dokłada wszelkich starań, aby witryna i jej zawartość była odpowiednio prezentowana na różnych urządzeniach i przeglądarkach internetowych, ale ze względu na różnice w ich możliwościach nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ich pracy, a tym samym konsekwencje spowodowany tymi błędami.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby witryna była wolna od wirusów oraz innego niepożądanego oprogramowania, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego działanie, jeśli wystąpi. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej ochrony swojego urządzenia, w tym aktualizacji oprogramowania antywirusowego.