KONFIGURACJA JEDNOSTKI ECD

PRACE KONFIGURACYJNE PROWADZIĆ TYLKO W WARUNKACH ZAPEWNIAJĄCYCH START PRACY MODUŁÓW – WARUNKI DZIENNE!
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZROBIĆ ZDJĘCIA WSZYSTKICH QR KODÓW Z NUMERAMI SERYJNYMI INWERTERÓW!

 1. Poprawnie zainstalować mikroinwertery na dachu i podłączyć minimum 1 moduł solarny do każdego z nich:
  • po podłączeniu minimum jednego modułu mikroinwerter powinien sygnalizować start pracy bez AC – migając powoli czerwoną diodą LED umieszczona obok anteny ZIGBEE
 2. Podłączyć wszystkie mikroinwertery do AC i odczekać około 2 minuty
  • po podłączeniu do AC mikroinwertery powinny migać niebieską dioda LED umieszczona obok anteny ZIGBEE
  • powolne miganie diody na niebiesko oznacza małą produkcje energii, szybkie miganie oznacza duża produkcje energii
  • ciągle świecenie diody na czerwono oznacza awarię
 3. Wkręcić antenę do bramki ZIGBEE i włączyć urządzenie bez podłączonego kolektora danych WIFI:
  • dotknąć ekran w lewym dolnym rogu na ikonie “SYSTEM”
  • w zakładce “Time Set” ustawić dokładną datę i czas
  • w zakładce “Comm. Set” ustawić ZIGBEE i potwierdzić przyciskiem “Yes”
  • przycisnąć przycisk na obudowie “PANEL”
  • dotknąć ikony “Add” (Dodaj)
  • wprowadzić numer inwertera i potwierdzić przyciskiem” Add”
 4. Po wprowadzeniu wszystkich numerów mikroinwerterow w instalacji zaznaczyć okienko “CRC-Enable”
  • Nacisnąć ikonę “ESC” (zdjecie ikonki ESC ) – wyświetlony zostanie ekran główny
  • Odczekać od 5 do 30 minut – główny ekran rozpocznie wyświetlanie ilości produkowanej energii, a po naciśnięciu przycisku “PANEL” wyświetli się ekran, na którym każdy mikroinwerter oznaczony będzie kolorem zielonym oraz pokazywać będzię informację dotyczącą produkowanej przez siebie energii.
 5. Znaczenie kolorów na ekranie “PANEL”
  • kolor czerwony oznacza brak komunikacji
  • kolor żółty oznacza rozpoczęta komunikacje, ale brak danych do odebrania (na przykład na początku pracy)
  • kolor zielony oznacza poprawna komunikacje i przekazywanie danych o produkcji

KONFIGURACJA DATALOGERA WIFI
w portalu internetowym Shinemonitor

 1. Konfiguracja sprzętu
  • wykonać zdjęcie barkodu datalogera z numerem pod spodem zaczynającym się od Q…
  • podłączyć biały kabel zakończony wtyczką DB9 do datalogera Wi-Fi
  • podłączyć dataloger wtyczką RJ45 do gniazda RS485
  • pozostawić gniazdo ETHERNET niepodłączone!!!
 2. Konfiguracja programowa
  • pobrać na telefon komórkowy instalatora aplikację, która można znaleźć na portalu www.deye.pl
  • w telefonie komórkowym odnaleźć sieć o nazwie zgodnej z numerem DATALOGERA – “Q…………..”
  • zalogować się do tej sieci Wi-Fi używając pierwotnego hasła: “12345678”
  • uruchomić aplikację “SmartClient”
  • wybrać pozycję “Wi-Fi Config”
  • wybrać “Network Setting” aby ustawić sieć Wi-Fi klienta
  • wpisać nazwę sieci i hasło oraz zapisać ustawienia klikając “Setting” w prawym górnym rogu aplikacji

KONFIGURACJA INTERNETOWEGO PORTALU MONITORINGU ORAZ APLIKACJI KOMÓRKOWEJ TELEFONU KLIENTA

 1. W przeglądarce internetowej komputera stacjonarnego lub laptopa przejść do strony https://shinemonitor.com
 2. Po zalogowaniu się do pulpitu instalatora (przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od firmy Smartx) wyświetli się główny ekran informacyjny profilu instalatora.
 3. Przycisnąć “Power Station Chart View” ulokowany w lewym górnym rogu na niebieskim pasku.
 4. Przycisnąć “Power Station Tabulation” ulokowany na szarym pasku w lewym górnym rogu strony. Ukaże się lista wykonanych instalacji.
 5. Przycisnąć “Background Management” ulokowany w lewym górnym rogu strony na niebieskim pasku.
 6. Wybrać z lewego menu “User Management”, a następnie “User List” – wyświetli się strona wszystkich użytkowników instalacji założonych przez instalatora z możliwością dodania nowego użytkownika.
 7. Po wybraniu z lewego menu “Power Station Management” wyświetli się ekran wszystkich instalacji solarnych należących do kont użytkowników założonych przez instalatora.
 8. Po wybraniu z lewego menu “Datalogger Management” wyświetli się lista wszystkich datalogerów zainstalowanych przez instalatora.

Dodanie nowego użytkownka instalacji PV

 1. Przycisnąć “Background Management” ulokowany w lewym górnym rogu strony na niebieskim pasku.
 2. Wybrać z lewego menu “User Management”, a następnie “User List”.
 3. Nacisnąć niebieski przycisk “Create the Owner” ulokowany w prawym górnym rogu strony.
 4. Wypełnić wszystkie pola formularza.
 5. Po zapisaniu formularza przyciskiem “Confirm” nowy użytkownik pojawi się na liście.
 6. Przejść do nowego użytkownika poprzez kliknięcie w jego nazwę na liście.
 7. Zmienić język w portalu klienta na polski za pomocą menu ulokowanego w lewym górnym rogu strony.
 8. Na ekranie nowego użytkownika nacisnąć zielony przycisk “Dodaj nowy system PV” umieszczony na środku prawej części strony.
 9. Bardzo dokładnie wypełnić formularz zakładania nowej instalacji.
 10. Po założeniu nowej instalacji pokaże się ona w lewym dolnym rogu głównego ekranu użytkownika.
 11. Na głównym ekranie użytkownika systemu PV kliknąć w pole nowo założonej instalacji solarnej. Wybrać na nowo otwartej stronie zakładkę zarządzanie sprzętem usytuowaną u góry pośrodku strony. Nacisnąć zielony przycisk “Dodaj urządzenie monitorujące” umiejscowiony w lewym górnym rogu strony.
 12. Na nowo otwartym formularzu w polu “Datalog PN” wprowadzić numer datalogera odczytany z naklejki na jego obudowie zaczynający się Q…. W polu “Nazwa datalogera” wprowadzić “Dataloger_nazwa klienta“.
 13. Po zapisaniu formularza niebieskim przyciskiem “Potwierdź” na liście datalogerów pojawi się nowo dodany dataloger klienta.
 14. Przejść do zakładki “Profile systemu PV” umieszczonej w górnej środkowej części ekranu. W dolnej części ekranu pojawi się nowy dataloger, a następnie pojawią się wszystkie mikroinwertery klienta.